Segurament més d'una vegada vostès han necessitat un bon muntador de circuits impresos que tingui equips propis que li permetin provar el funcionament dels circuits per tal de lliurar-los amb la màxima puntualitat, seguretat i fiabilitat.

 FOTO1  
   

Som una indústria auxiliar especialitzada en el muntatge de circuits impresos i en l'aplicació de tests de funcionament, proves i posada en marxa dels circuits.

   
  Això permet que les indústries de tot tipus que són clients nostres rebin els circuits sense retards, i amb les màximes garanties i controls de qualitat donat que lliurem els circuits havent testat el seu bon funcionament (i això ens estalvia a tots costos innecessaris i pèrdues de temps).  Maquinaria  
   Muntem els circuits en les nostres pròpies instal·lacions, segons les especificacions i components que ens indica el client, o bé a partir d'un primer esboç del circuit que nosaltres desenvolupem.    
  Sempre a mida i adaptat a cada cas i a cada necessitat industrial concreta, amb una atenció i servei personals i directes.  Maquinaria22  
  Confiem que els nostres serveis puguin interessar i satisfer les seves necessitats de muntatge de plagues i circuits impresos.    
  Per això, estem a la seva disposició per a tota informació o consulta que vulguin fer-nos, o bé per a presentar-los pressupostos o proves de muntatges concrets.    
       
  logoGrera  icofacebook2  

 

 

 

 

 

 

 

 

-